รถเช่ากัมพูชา


     

รถบัส Hyundai

รถให้เช่านประเทศกัมพูชา ระบบน้ำมันดีเซล คนขับมารยาทดี สุภาพเรียบร้อย สุภาพเรียบร้อย
เสันทางการเดินทาง ปอยเปต- พระตะบอง
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ราคา 24,900.- บาท
ขนาด 45 ที่นั่ง

ทริปคนขับ ขึ่นอยู่กับความพอใจ

ระยะเวลาในการขับรถ ไม่ได้กำหนดชั่วโมงในการทำงาน

ที่วางกระเป๋า มีจำนวนจำกัด

เครื่องอำนวยความสะดวก มีเครื่องเล่น VCD

คนขับพูดภาษาท้องถิ่น(ภาษาอังกฤษพอใช้)

*ข้อแนะนำควรมีไกด์ไปด้วย

แผนที่ปอยเปต- พระตะบอง

\


ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในกัมพูชา
 
 
       
เราคือบริษัทมาตรฐานที่มีรถประจำที่ด่านปอยเปต 
เราคือศูนย์รถเช่าที่ใหญ่ที่สุดและได้มาตรฐาน

 

เส้นทางแนะนำจากปอยเปต

 

 

แผนที่ประเทศกัมพูชา

 

รถเช่ากัมพูชา